admin

Beheer brandmeldinstallatie NIBHV

Beschermd tegen brand door het NIHBV

NIBHV staat voor Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening. Het instituut is verantwoordelijk voor het trainen en certificeren van hulpverleners. Onderdeel hiervan is de brandveiligheid. Elk middel tot groot bedrijf in Nederland moet beschikken over een getrainde controleur van de brandmeldinstallatie. Zo’n persoon is verantwoordelijk voor de staat van het alarmsysteem. Dat houdt in dat er periodieke controles uitgevoerd moeten worden. Hierbij ... Read More